Uw wensen vastleggen

Uw wensen vastleggen

Wilt u begraven worden of past een crematie meer bij u? Wat voort soort kist wilt u? Wilt u bloemen of niet? Door hierover na te denken en uw keuzes vast te leggen, geeft u uw nabestaanden houvast en rust. Zij kunnen dan uw afscheid passend vormgeven.

Er zijn boeken die u bij deze keuzes kunnen helpen. Deze kunnen als leidraad kunnen dienen voor het nadenken over uw uitvaart. Ook kunt u een uitvaartwensenformulier (een codicille) bij ons aanvragen. Hierop geeft u aan welke uitvaartwensen u heeft. Dit codicille kunt u bij uw belangrijke papieren bewaren. Als u in het bezit bent van zo’n codille is het verstandig uw bekenden hiervan op de hoogte te stellen.

Versturen

Vul hieronder uw wensen in