Testament

Testament

Als een dierbare overlijdt kan een notaris u antwoord geven op de vraag of de overledene een testament heeft laten maken. Ook kan hij een verklaring van erfrecht voor u opstellen. Deze is nodig voor uitkering van sommige verzekeringen. Banken kunnen deze verklaring nodig hebben voor het doen van betalingen.

Het testament is een officiële akte waarin iemand bepaalt wat er na diens overlijden moet gebeuren. Een dergelijke akte is bij leven opgemaakt en officieel opgesteld door een notaris.

Alle testamenten die worden opgemaakt staan geregistreerd in het Centraal Testamenten Register. Daarin is ook de datum te vinden waarop het is opgemaakt en door welke notaris dat is gebeurd.

Is er geen sprake van een testament, dan gelden wettelijke bepalingen voor de afwikkeling. Wij adviseren u hier graag over.