Notaris

Notaris

Werkzaamheden van een notaris:

 • Een onderzoek starten naar een testament of codicil.
 • Onderzoeken wie de erfgenamen zijn en contact met hen opnemen
 • Onderzoeken of er minderjarige kinderen betrokken zijn en het gezag regelen
 • De verklaring van erfrecht of de verklaring van executele verschaffen
 • Zorgen voor een overzicht van baten en schulden, en eventueel voor taxatie van goederen
 • Adviseren over de erfenis
 • De aangifte van de successiebelasting verzorgen
 • De akte van verdeling verzorgen
 • Gelden uitkeren

Wanneer bent u verplicht een notaris in te schakelen?

 • Indien er minderjarige kinderen betrokken zijn
 • Indien iemand onder curatele staat
 • Indien iemand in een inrichting voor verstandelijk gehandicapten verblijft
 • Indien er sprake is van een faillissement
 • Indien uitstel van betaling is aangevraagd