in Heeg, bij Sneek

Heslinga & De Vries Uitvaartzorg in Heeg, bij Sneek


Het overlijden van een naaste is een ingrijpende gebeurtenis. Uit respect voor uw geliefde, maar ook om het verlies een plek te geven, wilt u als nabestaande een waardige uitvaart realiseren. Heslinga & De Vries Uitvaartzorg begeleidt u bij het afscheid.

 

Alle hulp die u nodig heeft na een overlijden


Na een lang ziekbed of onverwachts: iemand verliezen is altijd moeilijk. Afscheid nemen is onlosmakelijk verbonden met het leven. Op een goede manier afscheid nemen is waardevol. Een uitvaart geeft hen die achterblijven de mogelijkheid op een persoonlijke manier een laatste groet uit te brengen, respect te betuigen en hun liefde te uiten.

Als een geliefde overlijdt komt er veel op u af. U zit dan vaak met veel vragen. Er moeten praktische zaken geregeld worden, waar uw hoofd op zo’n moment niet naar staat. Heslinga & De Vries Uitvaartzorg in Heeg helpt en ondersteunt u bij het maken van al uw beslissingen rondom het afscheid.

Wij zorgen ervoor dat de uitvaart waardig en respectvol verloopt, precies naar de wensen van u of de overledene.

Neem contact met ons op.

Uw uitvaart zelf vormgeven


Het is mogelijk uw eigen uitvaartwensen met ons te bespreken. Tijdens een informatief gesprek bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn en op welke kosten u kunt rekenen. Het doet veel mensen goed hun vragen en wensen vooraf met ons te bespreken. Zo kunt u gerust zijn dat alles goed geregeld is. Een gesprek over het zelf vormgeven van uw uitvaart is geheel kosteloos en vrijblijvend.